محل تبلیغات شما
در خانه مهربان باش در خانه اگر که مهربانی هنر است در پیش عیال اگر بمانی هنر است مردی نبود که اَخم منزل ببری گرنغمه زشادی تو بخوانی هنر است برخیز و بگیر دست فرزند ز عشق بر کلبه خود نور فشانی هنر است مردی نبود کوچه نمایی روشن در کلبه خود مهر نشانی هنر است تو غره ای وبه خواب غفلت شده ای بیدار شوی و جا نمانی هنر است ماتم زده ای به خانه ات از چه عزیز غم را تو ز اهل خود برانی هنر است گفتم که ز شعر ( بیقرار ) است دلم گفتا تو اگر غزل نخوانی هنر است پرویزبیابانی

در  خانه  مهربان باش

شهید سردار اسلام حاج حسین خرازی

شهید والامقام (محمد رضا تورجی زاده)

هنر ,تو ,ز ,ای ,خانه ,باش ,هنر است ,است مردی ,کلبه خود ,در خانه ,مردی نبود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها