محل تبلیغات شما

بیقرار اصفهانی



در خانه مهربان باش در خانه اگر که مهربانی هنر است در پیش عیال اگر بمانی هنر است مردی نبود که اَخم منزل ببری گرنغمه زشادی تو بخوانی هنر است برخیز و بگیر دست فرزند ز عشق بر کلبه خود نور فشانی هنر است مردی نبود کوچه نمایی روشن در کلبه خود مهر نشانی هنر است تو غره ای وبه خواب غفلت شده ای بیدار شوی و جا نمانی هنر است ماتم زده ای به خانه ات از چه عزیز غم را تو ز اهل خود برانی هنر است گفتم که ز شعر ( بیقرار ) است دلم گفتا تو اگر غزل نخوانی هنر است پرویزبیابانی
شهید سردار اسلام حاج حسین خرازی باز یاران یاد یاران می کنم از شهیدان یاد دوران می کنم از شهیدی گویمت سردار دین افتخار ملت و این سرزمین نام زیبایش (حسین) مرد خدا کنیه ( خرازی) شهیدی با وفا نخبه جنگ و امیری یکه تاز کشور ایران ز نامش سرفراز
شهید والامقام (محمد رضا تورجی زاده) باز یاران یاد یاران می کنیم از شهیدان یاد دوران می کنیم از شهیدی گویمت والا مقام مرد میدان عمل در یک کلام نام زیبایش (محمد) هم ( رضا) (تورجی زاده) رضا هم بر قضا اُسوه ی تقوا و ایمان با صفت مادح زهرا خدای معرفت
صاحب امان تسلیت تسلیت باد به مولای جهان مهدی آن سرور و آقای زمان او عزا دار پدر گشته کنون چشم شیعه ز غمش اشک فشان . . بیقرار اصفهانی (پرویز بیابانی) پاییز سال 98 . . . . Telegram: @bigharar_esfahani . . Instagram:@bigharar_esfahani11

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها